Naar de inhoud

Oost

Gezondheid in de Utrechtse wijk Oost

Onder meer Oudwijk, Wilhelminapark en Rijnsweerd
 

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

Volwassenen en ouderen in Oost ervaren hun gezondheid vaker als goed dan in Utrecht gemiddeld. Tussen de gezondheid van inwoners uit de subwijken in Oost zitten kleine verschillen. De belangrijkste verschillen voor deze wijk ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde worden hierna benoemd. Inwoners uit de subwijken Oudwijk en Wilhelminapark ervaren hun gezondheid vaker als goed. Ze ervaren vaker grip op hun leven, eten vaker groente en bewegen meer dan in Utrecht gemiddeld. Volwassenen en ouderen uit Wilhelminapark drinken vaker overmatig alcohol. Inwoners van 19 jaar en ouder uit alle subwijken in Oost zijn vaker tevreden over hun woonomgeving en hebben minder vaak overgewicht. Aandoeningen zoals een harten vaatziekte, migraine of hoofdpijn en depressiviteit komen in Oost minder vaak voor dan in Utrecht gemiddeld. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in de wijk Oost is lager dan het Utrechtse gemiddelde. Inwoners van 19 jaar en ouder in Oost bezoeken minder vaak de huisarts en ontvangen minder vaak medisch specialistische zorg dan gemiddeld in Utrecht. Ook hebben ze minder vaak contact met een buurtteam.

Ouderen van 65 jaar en ouder

Twee derde van de ouderen in Oost ervaart hun gezondheid als goed. Over het algemeen is de gezondheid van ouderen in deze wijk beter dan het Utrechtse gemiddelde. In Oost komen meerdere chronische aandoeningen en overgewicht bij ouderen minder vaak voor dan gemiddeld in Utrecht. Ouderen in Oost eten vaker fruit en groente. Ze bewegen vaker en doen vaker vrijwilligerswerk. Net als in de andere wijken van Utrecht is ongeveer één op de tien ouderen in Oost ernstig eenzaam. Ouderen in Oost zijn vaker tevreden over hun woonomgeving dan in Utrecht gemiddeld. Aandoeningen zoals een hart- en vaatziekte en overspannenheid of stress komen bij ouderen in Oost minder vaak voor. Ouderen in de wijk Oost hebben in 2018 minder zorg gebruikt in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde. Ze hebben minder vaak een toekenning voor de regiotaxi en maken minder gebruik van wijkverpleging. Ook ontvangen ouderen in Oost minder vaak hulp bij het huishouden vanuit de Wmo dan gemiddeld in Utrecht.

Meer weten over deze wijk?

  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer  kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Oost of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data