Naar de inhoud

Noordoost

Gezondheid in de Utrechtse wijk Noordoost

Onder meer Tuindorp, Voordorp en Wittevrouwen


 

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

Volwassenen en ouderen in Noordoost ervaren hun gezondheid vaker als goed dan gemiddeld in Utrecht. Tussen de subwijken zijn kleine verschillen in gezondheid. De belangrijkste verschillen voor deze wijk ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde worden hierna benoemd. Van de drie subwijken ervaren volwassenen en ouderen in de subwijken Tuin/-Voordorp en Wittevrouwen/ZHB hun gezondheid het vaakst als goed. Ook voelen zij zich minder vaak zwaar belemmerd door aandoeningen. Inwoners van 19 jaar en ouder uit alle subwijken in Noordoost hebben minder vaak moeite met rondkomen dan gemiddeld in Utrecht en zijn vaker tevreden over hun woonomgeving. Volwassenen en ouderen uit Wittevrouwen/ZHB drinken vaker overmatig alcohol. Ze voelen zich minder vaak ernstig eenzaam. Ook bewegen ze meer en hebben ze minder vaak overgewicht dan gemiddeld in Utrecht. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in de wijk Noordoost komt meestal overeen met het Utrechtse gemiddelde. Afwijkend hierin is dat volwassenen en ouderen in Noordoost minder vaak contact hebben met een buurtteam dan gemiddeld in Utrecht. Net als in de andere Utrechtse wijken ontvangt ruim de helft medisch specialistische zorg.

Ouderen van 65 jaar en ouder

Zeven op de tien ouderen in Noordoost ervaren de eigen gezondheid als goed. Over het algemeen is de gezondheid van ouderen in deze wijk beter dan het Utrechtse gemiddelde. Ouderen in Noordoost eten vaker groente en voldoen vaker aan de beweegnorm dan gemiddeld in Utrecht. Overgewicht en een combinatie van meerdere chronische aandoeningen komen minder vaak voor. De ouderen in Noordoost doen vaker vrijwilligerswerk dan gemiddeld en zeven op de tien hebben wekelijks contact met de buren. Net als in de andere wijken van Utrecht, is ruim één op de tien ouderen in Noordoost ernstig eenzaam. Ouderen in Noordoost zijn vaker tevreden met hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. Ouderen in de wijk Noordoost hebben in 2018 minder vaak gebruik gemaakt van de zorg in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde. Ouderen in Noordoost hebben minder vaak een toekenning voor de regiotaxi. Ook ontvangen ze minder vaak hulp bij het huishouden vanuit de Wmo dan Utrechtse ouderen gemiddeld. Net als in de andere Utrechtse wijken bezoeken bijna negen op de tien ouderen de huisarts.

Meer weten over deze wijk?

  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer  kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Noordoost of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data