Naar de inhoud

Leidsche Rijn

Gezondheid in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn 

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

In verhouding doen minder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond mee aan het onderzoek. In Terwijde/Wetering, Leidsche Rijn Centrum en Parkwijk/Langerak wonen meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van Utrecht gemiddeld. De cijfers vallen hierdoor in deze subwijken waarschijnlijk positiever uit dan de gezondheid in werkelijkheid is. De gezondheid van volwassenen en ouderen in Leidsche Rijn is op een aantal gebieden beter dan het Utrechtse gemiddelde. Tussen de subwijken in Leidsche Rijn zijn verschillen in gezondheid. Volwassenen en ouderen in Het Zand en Leidsche Rijn Centrum ervaren hun gezondheid vaker als goed dan gemiddeld in Utrecht en hebben minder vaak meerdere chronische aandoeningen. Inwoners van 19 jaar en ouder in Terwijde/Wetering en Het Zand roken minder vaak en zijn vaker tevreden met hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. Volwassen en ouderen in Parkwijk/Langerak eten minder vaak groente dan gemiddeld in Utrecht, maar hebben vaker wekelijks contact met hun buren. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in de wijk Leidsche Rijn is nagenoeg gelijk aan het Utrechtse gemiddelde. Acht op de tien volwassenen en ouderen in Leidsche Rijn bezoeken de huisarts en bijna zes op de tien ontvangen medisch specialistische zorg.

Ouderen van 65 jaar en ouder

Ruim zes op de tien ouderen in Leidsche Rijn ervaren hun gezondheid als goed. De cijfers van ouderen in deze wijk komen grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Overgewicht komt bij ouderen in Leidsche Rijn vaker voor dan in Utrecht gemiddeld. Net als in de andere Utrechtse wijken hebben twee op de drie ouderen meerdere chronische aandoeningen. Een kwart van de ouderen doet vrijwilligerswerk en ruim zes op de tien ouderen hebben wekelijks contact met hun buren. Eén op de tien is ernstig eenzaam. Ouderen in Leidsche Rijn zijn vaker tevreden met hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. Ouderen in de wijk Leidsche Rijn hebben in 2018 van een aantal typen zorg en ondersteuning minder gebruik gemaakt in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde. Ouderen in Leidsche Rijn ontvangen minder vaak hulp bij het huishouden vanuit de Wmo en wijkverpleging. Ook hebben ze minder vaak een toekenning voor de regiotaxi dan gemiddeld in Utrecht. Net als in de andere Utrechtse wijken bezoeken bijna negen op de tien ouderen de huisarts.

Meer weten over deze wijk?

  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer  kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Leidsche Rijn of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data