Gezond ouder worden

47% van de 55-plussers wordt gezond oud

Uit de Utrechtse Gezonde Verouderingsindex (UGVI) 2018 blijkt dat 47% van de 55-plussers (zeer) gezond oud wordt . Zij scoren een negen of hoger op een schaal van nul tot dertien. 32% van de Utrechters van 55 jaar en ouder veroudert ongezond. Zij scoren op meerdere domeinen van de index ongunstig.

De Utrechtse Gezonde Verouderingsindex bestaat uit zeven domeinen:

De Utrechtse gezonde verouderingsindex bestaat uit zeven domeinen. Bijvoorbeeld fysieke gezondheid, sociaal welzijn en leefstijl .
 
Wat is de Utrechtse Gezonde Verouderingsindex?
De Utrechtse Gezonde Verouderingsindex (UGVI) is ontwikkeld door Volksgezondheid (van Deursen & de With, 2017) op basis van wetenschappelijk onderzoek (Jaspers et al., 2017). Met de UGVI kan een beeld geschetst worden van gezonde veroudering onder Utrechtse 55-plussers. Hierbij is gekozen voor 55 jaar en ouder omdat chronische ziekten dan steeds vaker voorkomen en de gezondheidswinst nog groot is. Door zeven domeinen te combineren kijkt de UGVI naar gezonde veroudering in de brede zin. De UGVI sluit aan op het model van positieve gezondheid. De scores op de domeinen zijn samengevoegd tot een totaalscore. Bij een resultaat van 9 of meer op een schaal van 0 tot 13 is er sprake van (zeer) gezonde veroudering. Bij Utrechters die een 6 of lager scoren is sprake van ongezonde veroudering.

Mannen worden gezonder oud dan vrouwen

Uit de Utrechtse Gezonde Verouderingsindex blijkt dat mannen gezonder oud worden dan vrouwen. 51% van de mannen scoort een negen of hoger op een schaal van nul tot dertien. Dit is 43% voor vrouwen. 55-plussers met een migratieachtergrond verouderen vaker ongezond dan gemiddeld in Utrecht. Dit geldt ook voor inwoners met alleen basisonderwijs of een mavo-, lbo- of vmbo-opleiding.

Utrechters uit Vleuten-De Meern, Noordoost en Oost verouderen vaker gezond:

In de wijken Noordoost, Oost en Vleuten-De Meern worden Utrechters vaker gezond oud dan gemiddeld.

Psychische gezondheid en mentaal welbevinden belangrijkst bij gezond oud worden

Aan 65-plussers in het bewonerspanel Utrecht hebben we gevraagd wat zij belangrijk vinden als het gaat om gezond oud worden. Het meest belangrijk vinden zij de psychische gezondheid en het mentaal welbevinden, zoals eigen regie en kijk op het leven. Daarna volgt de lichamelijke gezondheid .

Percentage ouderen dat de verschillende domeinen zeer belangrijk vindt bij gezond oud worden:

Ouderen zelf vinden psychische gezondheid en mentaal welbevinden het belangrijkst bij gezond oud worden.
 
’Als je positief in het leven staat dan vergeet je je leeftijd. Je moet het niet ontwijken om over ziektes te praten, maar je moet er ook niet te veel mee bezig zijn. Een groot deel van je gezondheid heeft met je geest te maken.’ (inwoner)

Om gezond oud te worden doen ouderen vooral aan sport of bewegen

Ouderen in het bewonerspanel geven het vaakst aan dat zij bewegen of sporten om zo gezond mogelijk oud te worden. Ook gezond eten en drinken zijn vaak genoemd, gevolgd door maatschappelijk actief zijn.


Antwoord op de vraag: Wat doet u om zo gezond mogelijk oud te worden?

Ouderen zelf noemen vaak dat zij bewegen of sporten om zo gezond mogelijk oud te worden. Verder eten en drinken ze gezond en zijn ze maatschappelijk actief.
 

Sportvoorzieningen dichtbij, betere fietspaden en goede informatie over voeding kunnen helpen om gezond oud te worden

Ouderen geven in het bewonerspanel ideeën over wat in hun omgeving kan helpen om zo gezond mogelijk oud te worden. Zij denken onder andere aan meer sportvoorzieningen dichtbij, betere fietspaden en een betere luchtkwaliteit. Daarnaast dragen ze ideeën aan voor hun leefstijl, zoals goede informatie over voeding en een gezond voedselaanbod.Lees verder over Gezond ouder worden:

Kan deze website beter?