Naar de inhoud

Gezond ouder worden in Utrecht?

Ouderen in Utrecht en in de wijk: gezondheid leefomgeving en meedoen in de maatschappij.

Deze verdieping op het Utrechts Gezondheidsprofiel brengt de gezondheid en het welzijn van 65-plussers in Utrecht in beeld. Hoe ervaren zij hun gezondheid en hun fysieke leefomgeving? Kunnen ze meedoen in de maatschappij? Hoeveel Utrechtse ouderen worden gezond oud?

 

De conclusies uit deze verdieping zijn:
  • Het aantal 65-plussers in de stad neemt de komende jaren sterk toe.
  • De gezondheid van ouderen verschilt sterk naar opleidingsniveau en migratieachtergrond.
  • Ouderen zijn over het algemeen tevreden over hun woning en woonomgeving. Tegelijkertijd zijn er zorgen over passende woningen in de eigen buurt en de kwaliteit van de woonomgeving.
  • Veel ouderen hebben wekelijks sociale contacten. Een deel van de ouderen doet vrijwilligerswerk of verleent mantelzorg. Tegelijkertijd zijn er zorgen over toenemende eenzaamheid en onvoldoende digitale vaardigheden.

Wat vind je van deze verdieping?

We zijn benieuwd wat je van deze verdieping vindt en hoe je die gebruikt in je werk. Laat je het ons weten? Stuur een mail naar volksgezondheidsmonitor@utrecht.nl. Ook tips ter verbetering van onze producten ontvangen we graag!