Geluk

Meeste Utrechtse kinderen voelen zich gelukkig
88% van de basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht geeft aan gelukkig te zijn. Zij beoordelen hun gevoel van geluk in de laatste maand met een zeven of hoger. Kinderen die bij beide eigen ouders wonen geven vaker aan gelukkig te zijn; kinderen in co-ouderschap geven dit minder vaak aan. Kinderen uit gezinnen met een hoge welvaart beoordelen hun geluk ook vaker als goed.Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Geluk:

Kan deze website beter?