Ervaren gezondheid

Utrechtse kinderen zijn positief over hun eigen gezondheid
90% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs in Utrecht ervaart de eigen gezondheid als (heel) goed. Dit percentage is na een toename tussen 2007 en 2015, gelijk gebleven. Kinderen zonder migratieachtergrond en kinderen uit gezinnen met een hoge welvaart hebben vaker een goed ervaren gezondheid.

Kinderen die bij hun beide eigen ouders wonen hebben vaker een goed ervaren gezondheid
91% van de 10- tot 12-jarigen die bij hun beide eigen ouders woont beoordeelt zijn gezondheid als (heel) goed. Kinderen uit een eenoudergezin hebben minder vaak een goed ervaren gezondheid, namelijk 84%.

91% van de 10- tot 12-jarigen die bij hun beide eigen ouders woont beoordeelt zijn gezondheid als (heel) goed.

Kinderen uit Overvecht voelen zich minder vaak gezond
85% van de kinderen uit de wijk Overvecht ervaart zijn gezondheid als (heel) goed. In de wijk Oost voelen kinderen zich vaker gezond dan gemiddeld, namelijk 95%.

Kinderen uit Overvecht voelen zich minder vaak gezond.

Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Ervaren gezondheid:

Kan deze website beter?