Ervaren gezondheid

Vier op de vijf Utrechtse volwassenen voelen zich gezond

81% van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht geeft aan dat zij een goede gezondheid hebben. Met het toenemen van de leeftijd voelen mensen zich minder gezond. 89% van de 19- tot 39-jarigen voelt zich gezond, van de 55- tot 64-jarigen is dit 66%.

81% van de Utrechters voelt zich gezond. Dit is 89% onder 19- tot 39-jarigen, 76% onder 40- tot 54-jarigen en 66% onder 55- tot 64-jarigen.

Hoogopgeleiden voelen zich vaker gezond

Hoe hoger Utrechters zijn opgeleid, hoe vaker zij zich gezond voelen. Volwassenen die alleen basisonderwijs hebben afgerond  hebben minder vaak een goed ervaren gezondheid.

35% van de volwassenen die alleen basisonderwijs hebben afgerond voelt zich gezond. Dit is 88% van de volwassenen met een hbo- of wo-opleiding.
 

64% van de Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond heeft een goed ervaren gezondheid

Twee derde van de Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond geeft aan dat zij een goede gezondheid hebben. Dit is hoger onder volwassenen zonder migratieachtergrond, namelijk 84%. Vooral inwoners met een migratieachtergrond én een lager opleidingsniveau voelen zich minder gezond. 44% van hen heeft een goed ervaren gezondheid.
 

Ervaren gezondheid is minder goed bij eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens

70% van de alleenstaande ouders en alleenwonenden in Utrecht geeft aan dat zij een goede gezondheid hebben. Volwassenen die samenwonen met een partner (en kinderen) voelen zich vaker gezond.

Utrechters in de wijken Noordoost en Oost voelen zich vaker gezond

87% van de volwassenen in Noordoost en 89% van de volwassenen in Oost geeft aan dat zij een goede gezondheid hebben. Utrechters die in Overvecht wonen geven dit minder vaak aan. 68% van de volwassenen in Overvecht heeft een goed ervaren gezondheid.

87% van de Utrechters in Noordoost en 89% van de Utrechters in Oost heeft een goed ervaren gezondheid. In Overvecht is dit lager, 68% van de volwassenen in Overvecht voelt zich gezond.Lees verder over Ervaren gezondheid:

Kan deze website beter?