2017 Ervaren gezondheid

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2017
65% van de Utrechtse ouderen voelt zich gezond
Twee op de drie 65-plussers in Utrecht ervaren hun gezondheid als goed. Van de 65- tot 79-jarigen geeft 70% aan dat zij een goede gezondheid hebben. Onder 80-plussers is dit lager, namelijk 50%.

78% van de hoger opgeleide 65-plussers voelt zich gezond
Meer dan driekwart van de ouderen in Utrecht met een middelbaar of hoger opleidingsniveau voelt zich gezond. Onder ouderen die alleen basisonderwijs gevolgd hebben, is dit 42%.

78% van de hoger opgeleide ouderen in Utrecht voelt zich gezond. Bij laagopgeleide ouderen is dit percentage 42%

Ervaren gezondheid verschilt per wijk
In de wijken Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen-Oost en in de Bokkenbuurt (Nieuw-Hoograven) heeft gemiddeld 59% van de ouderen een goede gezondheid. Dit is lager dan het Utrechtse gemiddelde.Lees verder over Ervaren gezondheid:

Kan deze website beter?