Naar de inhoud

Ervaren gezondheid

Samenvatting


Als gemeente Utrecht willen we gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen in onze stad met 30% verkleinen in 2040. Dit monitoren we met de indicator ‘goed ervaren gezondheid’. Deze splitsen we uit naar leeftijd, wijken, opleidingsniveau, mate waarin iemand kan rondkomen en migratieachtergrond. Via onderstaande knop staat deze informatie weergegeven in grafieken en infographics.

Monitoring gezondheidswinst

Kinderen

 • Met een groot deel van de kinderen gaat het goed in coronatijd
 • 90% van de Utrechtse kinderen is positief over hun eigen gezondheid
 • Kinderen die bij hun beide eigen ouders wonen hebben vaker een goed ervaren gezondheid
 • Kinderen uit Overvecht voelen zich minder vaak gezond

Jongeren

 • Het gaat goed met de meeste jongeren in coronatijd
 • 87% van de Utrechtse jongeren is positief over hun eigen gezondheid
 • Jongeren uit de wijk Overvecht voelen zich minder vaak gezond

Jongvolwassenen

 • Twee derde van de jongvolwassenen in Utrecht voelt zich gezond
 • Jongvolwassenen met een vwo-of wo-opleiding voelen zich vaker gezond
 • Driekwart van de mbo-studenten voelt zich gezond

Volwassenen

 • 87% van de Utrechtse volwassenen voelt zich gezond
 • Ervaren gezondheid van Utrechtse volwassenen is hoger dan landelijk en andere grote steden
 • Utrechters met een hbo- of wo-opleiding voelen zich vaker gezond
 • Utrechters met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond voelen zich minder vaak gezond
 • De ervaren gezondheid is minder goed bij eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen
 • Utrechters in de wijken Noordoost en Oost voelen zich vaker gezond
 • 18% van de Utrechters ervaart een verslechtering van hun gezondheid door corona
 • Drie op de tien Utrechters in een kwetsbare situatie voelen zich gezond

Ouderen

 • Meer Utrechtse ouderen voelen zich gezond
 • Ervaren gezondheid van Utrechtse ouderen is sterker gestegen dan landelijk en andere grote steden
 • 38% van de ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond voelt zich gezond
 • 65-plussers met een hbo- of wo-opleiding voelen zich vaker gezond
 • 55% van de alleenwonende ouderen voelt zich gezond
 • Ouderen uit Noordwest en Overvecht voelen zich minder vaak gezond

Wat houdt het in

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data