Naar de inhoud

Ervaren gezondheid

Samenvatting


Als gemeente Utrecht willen we gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen in onze stad met 30% verkleinen in 2040. Dit monitoren we met de indicator ‘goed ervaren gezondheid’. Deze splitsen we uit naar leeftijd, wijken, opleidingsniveau, mate waarin iemand kan rondkomen en migratieachtergrond. Via onderstaande knop staat deze informatie weergegeven in grafieken en infographics.

Monitoring gezondheidswinst

Kinderen

 • Utrechtse kinderen zijn positief over hun eigen gezondheid
 • Kinderen die bij hun beide eigen ouders wonen hebben vaker een goed ervaren gezondheid
 • Kinderen uit Overvecht voelen zich minder vaak gezond

Jongeren

 • Utrechtse jongeren zijn positief over hun eigen gezondheid
 • Jongeren uit de wijk Overvecht voelen zich minder vaak gezond

Volwassenen

 • Vier op de vijf Utrechtse volwassenen voelen zich gezond
 • Hoogopgeleiden voelen zich vaker gezond
 • 64% van de Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond heeft een goed ervaren gezondheid
 • Ervaren gezondheid is minder goed bij eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens
 • Utrechters in de wijken Noordoost en Oost voelen zich vaker gezond

Ouderen

 • 57% van de Utrechtse ouderen voelt zich gezond
 • Hoogopgeleide 65-plussers voelen zich vaker gezond
 • 53% van de 65-plussers die alleen wonen voelt zich gezond
 • Utrechtse ouderen met een migratieachtergrond voelen zich minder gezond
 • Ervaren gezondheid van ouderen in Noordwest en Zuidwest is minder goed

Wat houdt het in

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data