Ervaren gezondheid

Meerdere dimensies bepalen de ervaren gezondheid
De ervaren gezondheid is het oordeel van een persoon over zijn of haar eigen gezondheid. Daarbij gaat het vaak om het welbevinden op fysiek, mentaal én sociaal vlak. Ervaren gezondheid is deel van de kwaliteit van leven. Ook het vermogen flexibel om te gaan met veranderingen en zelf te bepalen hoe je je leven inricht zijn hiervoor belangrijk. Als iemand een slecht ervaren gezondheid heeft, is de kans op overlijden groter dan bij mensen met ene goed ervaren gezondheid.
Ervaren gezondheis is onderdeel van kwaliteit van leven en positieve gezondheid

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Kinderen', 'Jongeren', 'Volwassenen' en 'Ouderen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.
Lees verder over Ervaren gezondheid:

Kan deze website beter?