Lichaamsgewicht

65% van de Utrechtse volwassenen heeft een gezond gewicht
Bijna twee derde van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht heeft een gezond gewicht. 33% van de Utrechters heeft overgewicht. Bij 8% van de volwassenen is sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. 2% van de Utrechters heeft ondergewicht. De laatste jaren is het percentage Utrechters met overgewicht ongeveer gelijk gebleven. Alleen onder volwassenen met een havo-, vwo- of mbo-opleiding is overgewicht toegenomen, namelijk van 34% in 2012 naar 44% in 2018.

Meer dan kwart van de volwassenen met alleen basisonderwijs heeft obesitas
Van de Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, heeft 29% obesitas.  Onder Utrechters met een hbo- of wo-opleiding is dit 5%. Van de Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, heeft bijna twee derde overgewicht. Gemiddeld heeft 26% van de volwassenen met een hbo- of wo-opleiding overgewicht (inclusief obesitas).

Utrechters met alleen basisonderwijs, hebben vaker overgewicht of obesitas. Bij inwoners met een hbo- of wo-opleiding komt dit het minst voor.

Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond achtergrond hebben vaker overgewicht
46% van de Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond achtergrond heeft overgewicht. Utrechters zonder migratieachtergrond hebben minder vaak overgewicht, namelijk 30%.

Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen
36% van de mannen in Utrecht heeft overgewicht. Bij Utrechtse vrouwen komt overgewicht minder vaak voor, namelijk 30%.

17% van de alleenstaande ouders heeft obesitas en 29% heeft overgewicht, maar geen obesitas. Van de Utrechters met een partner en kind(eren) heeft 9% obesitas en 30% overgewicht, maar geen obesitas.
 
Vaker overgewicht bij Utrechtse volwassenen met kinderen
37% van de Utrechtse volwassenen die samenwonen met een partner en kind(eren) heeft overgewicht. Onder alleenstaande ouders is dit 41%. Obesitas komt vaker voor bij volwassenen in eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Overgewicht en obesitas komen minder vaak voor bij stellen zonder thuiswonende kinderen.

Overgewicht komt het vaakst voor in Overvecht en Vleuten-De Meern

48% van de volwassenen in de wijk Overvecht heeft overgewicht. In de wijk Vleuten-De Meern is dit 42%. In de wijken Noordwest en Oost komt overgewicht minder vaak voor.

48% van de volwassenen in Overvecht en 42% van de volwassen in Vleuten-De Meern heeft overgewicht. In de wijk Oost is dit 23%.
 Lees verder over Lichaamsgewicht:

Kan deze website beter?