Naar de inhoud

Open data van "Eenzaamheid"

Hieronder vindt u alle beschikbare open data ter download en/of online inzage:

Ga direct naar de data over:

  1. Algemeen
  2. Kinderen (0-12)
  3. Jongeren (13-17)
  4. Volwassenen (19+ en 19-64)
  5. Ouderen (65+)


Algemeen


Levensverwachting en gezonde levensverwachting 2017-2020
Cijfers over levensverwachting en gezonde levensverwachting in Utrecht, 4-jaarsgemiddelde (2017-2020).
Levensverwachting, alle leeftijden, CBS 2013-2016
Deze databestanden bevatten tabellen over de levensverwachting in Utrecht, levensverwachting t.o.v. Nederland en de G4 steden bij alle leeftijden (CBS)
Sterfte, alle leeftijden, CBS 2013-2016
Deze databestanden bevatten tabellen over het aantal sterftegevallen in Utrecht, bruto sterfte en sterfte naar doodsoorzaken bij alle leeftijden (CBS)
Levensverwachting, alle leeftijden, CBS/RIVM 2007-2010
Deze databestanden bevatten tabellen over de levensverwachting in Utrecht, levensverwachting t.o.v. Nederland en de G4 steden bij alle leeftijden (CBS/RIVM)

Kinderen


Voor- en vroegschoolse educatie, kinderen, JGZ 2019

Paramedische zorg, kinderen (0-18), Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over gebruik van paramedische zorg bij kinderen (Zilveren Kruis 2016)
Medisch specialistische zorg, kinderen (0-18) Zilveren Kruis 2016 en Vektis 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over medisch specialistische zorg bij kinderen (Zilveren Kruis 2013-2016 en Vektis 2015-2018)
Medicatiegebruik, kinderen (0-18), Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over medicatiegebruik bij kinderen over de jaren 2015-2018 en 2013-2016 (Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016)
Overgewicht, kinderen, JGZ 2014-2019
Deze databestanden bevatten tabellen over overgewicht bij kinderen (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Utrecht, 2013-2019)

Jongeren


Schooluitval, jongeren, 2017-2018
Deze databestanden bevatten tabellen over voortijdig schoolverlaters (VSV'ers) (www.onderwijsincijfers.nl 2017-2018)

Volwassenen


Problematische schulden, 19-64, IE19

Rondkomen, 19-64, GP18

Samenhang rondkomen en gezondheid, GP18

Eerstelijnszorg 19-64 | GP18

Buurtteams 19-64 | GP18

Mondzorg 19-64 | GP18

Werk en vrijwilligerswerk, volwassenen en ouderen (19+), IE 2019 en GP en IE2018

Werk en vrijwilligerswerk, volwassenen en ouderen (19-64), IE 2019 en GP en IE 2018

Beweging, 16+, IE 2019 en GP 2018

Beweging, volwassenen, IE 2019 en GP 2018

Zelfredzaamheid, volwassenen (19-64), IE 2019

Digitale vaardigheden, (19-64), IE 2019

Geluids- en geurhinder, volwassenen (19-64), IE19, GP16 en IE16

Discriminatie, volwassenen, IE 2019

Voeding, volwassenen (19-64), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over de ontbijtnorm, het eten van groente, fruit, vis, een warme maaltijd en een kant en klare/diepvries maaltijd bij volwassenen (Gezondheidspeiling 2018)
Bevolkingsonderzoek, volwassenen en ouderen (19+), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over gebruik van bevolkingsonderzoek, zoals screenings voor kanker of de griepprik bij volwassenen en ouderen (Gezondheidspeiling, 2018)
Paramedische zorg, volwassenen (19-64), Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over gebruik van paramedische zorg bij volwassenen (Zilveren Kruis, 2016)
Regie over het eigen leven, volwassenen (19-64), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over regie over het eigen leven bij volwassenen (Gezondheidspeiling 2018)
Medisch specialistische zorg, volwassenen (19-64) Zilveren Kruis 2016 en Vektis 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over medisch specialistische zorg bij volwassenen (Zilveren Kruis 2013-2016 en Vektis 2015-2018)
Medisch specialistische zorg, volwassenen en ouderen (18+) Vektis 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over medisch specialistische zorg bij volwassenen en ouderen (Vektis 2015-2018)
Sociaal medische zorg, volwassenen (18+), Promedico 2019
Deze databestanden bevatten tabellen over achtergrondkenmerken, gezondheidsproblematiek en voorgeschreven medicatie bij bezoekers van het sociaal medisch spreekuur daklozen (18 jaar en ouder) over de periode september 2014 tot september 2019 (Promedico, 2019).
Nachtopvang, volwassenen (18+), KRIS 2019
Deze databestanden bevatten tabellen over instroom en duur in de nachtopvang bij volwassenen van 18 jaar en ouder (KRIS 2019)
Nachtopvang, jongvolwassenen (18-23), KRIS 2019
Deze databestanden bevatten tabellen over instroom en duur in de nachtopvang bij jongvolwassenen van 18 tot en met 22 jaar (KRIS 2019)
Opvang voor algemene volwassenen, KRIS 2019
Deze databestanden bevatten tabellen over instroom en duur in de opvang voor algemene volwassenen van 18 jaar en ouder (KRIS 2019)
Medicatiegebruik, volwassenen en ouderen (18+), Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over medicatiegebruik bij volwassenen en ouderen over de jaren 2015-2018 en 2013-2016 (Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016)
Medicatiegebruik, volwassenen (19-64), Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over medicatiegebruik bij volwassenen over de jaren 2015-2018 en 2013-2016 (Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016)
Woning, volwassenen en ouderen (19+), GP 2018 en IE 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over tevredenheid van de woning bij volwassenen en ouderen (Gezondheidspeiling 2018 / Inwonersenquête 2018)
Woning, volwassenen (19-64), GP 2018 en IE 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over tevredenheid van de woning bij volwassenen (Gezondheidspeiling 2018 / Inwonersenquête 2018)
Voedselomgeving, volwassenen en ouderen (19+), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over het bewust kopen van voeding bij volwassenen en ouderen (Gezondheidspeiling 2018)
Voedselomgeving, volwassenen (19-64), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over het bewust kopen van voeding bij volwassenen (Gezondheidspeiling 2018)
Sociale contacten, volwassenen en ouderen (19+), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over sociale contacten bij volwassenen en ouderen (Gezondheidspeiling 2018)
Sociale contacten, volwassenen (19-64), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over sociale contacten bij volwassenen (Gezondheidspeiling 2018)
Opvang voor jongvolwassenen, Youké 2019
Deze databestanden bevatten tabellen over instroom, uitstroom en duur in de opvang voor jongvolwassenen (Youké 2019)
Opvang voor volwassenen met een grote kwetsbaarheid, Tussenvoorziening 2019
Deze databestanden bevatten tabellen over instroom, uitstroom en duur in de opvang voor volwassenen met een grote kwetsbaarheid (Tussenvoorziening 2019)
Voeding, volwassenen en ouderen (19+), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over de ontbijtnorm, het eten van groente, fruit, vis, een warme maaltijd en een kant en klare/diepvries maaltijd bij volwassenen en ouderen (Gezondheidspeiling 2018)
Voedselomgeving, volwassenen (19+), GP 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over het bewust kopen van voeding bij volwassenen en ouderen (Gezondheidspeiling 2016)

Ouderen


Huisartsenzorg 65 jaar en ouder | GP18

Buurtteam 65 jaar en ouder | GP18

Mondzorg 65 jaar en ouder | GP18

Woonomgeving, 65+, GP18, IE19 en IE18

Werk en vrijwilligerswerk, ouderen (65+), IE 2019 en GP en IE 2018

Beweging, ouderen, IE 2019 en GP 2018

Zelfredzaamheid, ouderen (65+), IE 2019

Digitale vaardigheden, 65+, IE 2019

Discriminatie, ouderen, IE 2019

Paramedische zorg, ouderen (65+), Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over gebruik van paramedische zorg bij ouderen (Zilveren Kruis 2016)
Verpleging en verzorging thuis, ouderen (65+), Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over verpleging en verzorging thuis bij ouderen (Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016)
Medisch specialistische zorg, ouderen (65+) Zilveren Kruis 2016 en Vektis 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over medisch specialistische zorg bij ouderen (Zilveren Kruis 2013-2016 en Vektis 2015-2018)
Medicatiegebruik, ouderen (65+), Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016
Deze databestanden bevatten tabellen over medicatiegebruik bij ouderen over de jaren 2015-2018 en 2013-2016 (Vektis 2018 en Zilveren Kruis 2016)
Woning, ouderen (65+), GP 2018 en IE 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over tevredenheid van de woning bij ouderen (Gezondheidspeiling 2018 / Inwonersenquête 2018)
Voedselomgeving, ouderen (65+), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over het bewust kopen van voeding bij ouderen (Gezondheidspeiling 2018)
Regie over het eigen leven, ouderen (65+), GP 2018
Deze databestanden bevatten tabellen over regie over het eigen leven bij ouderen (Gezondheidspeiling 2018)