2017 Eenzaamheid

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
12% van de Utrechtse ouderen is ernstig eenzaam
12% van de 65-plussers in Utrecht is ernstig eenzaam. 56% van de 65-plussers is wel eens eenzaam. Ouderen met een migratieachtergrond zijn vaker eenzaam dan gemiddeld.

 12% van de ouderen in Utrecht is ernstig eenzaam. 56% van de 65-plussers is wel eens eenzaam

Hoger opgeleide 65-plussers zijn minder vaak eenzaam
50% van de Utrechtse ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau is wel eens eenzaam. Dit is lager dan gemiddeld in Utrecht.

Eenzaamheid onder ouderen in Utrecht is in de afgelopen jaren toegenomen
Tussen 2003 en 2016 is de matige eenzaamheid van Utrechtse ouderen toegenomen van 30% naar 44%. Het percentage ernstig eenzame ouderen is gelijk gebleven. Bij Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) is dit gestegen.

52% van de Utrechtse ouderen is sociaal eenzaam
De helft van de 65-plussers in Utrecht is sociaal eenzaam. Zij vinden dat ze te weinig sociale contacten hebben. Ouderen met een migratieachtergrond zijn vaker sociaal eenzaam (64%) dan gemiddeld in Utrecht.

54% van de 80-plussers is emotioneel eenzaam
Meer dan de helft van de Utrechters van 80 jaar en ouder is emotioneel eenzaam. Zij missen mensen om zich heen om persoonlijke problemen mee te bespreken. Emotionele eenzaamheid komt minder vaak voor bij 65- tot 79-jarigen.

Percentage emotionele eenzaamheid, naar leeftijd:

54% van de 80-plussers is emotioneel eenzaam. Onder 65- tot 79-jarigen is 35% emotioneel eenzaam 

Hoger opgeleide ouderen zijn minder vaak emotioneel eenzaam
30% van de Utrechtse ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau is emotioneel eenzaam. Van de ouderen die alleen basisonderwijs afgerond hebben, is 53% emotioneel eenzaam. Gemiddeld is dit 39% onder Utrechtse ouderen.

Mate van eenzaamheid verschilt per wijk
In Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen-Oost en in Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt is gemiddeld 17% van de ouderen ernstig eenzaam. Dit is hoger dan gemiddeld in Utrecht (12%). Utrechtse 65-plussers die wonen in deze delen van Utrecht zijn ook vaker sociaal en emotioneel eenzaam dan gemiddeld in Utrecht.


Bekijk ook de special 'Eenzaamheid in Utrecht'.Lees verder over Eenzaamheid:

Kan deze website beter?