Eenzaamheid in Utrecht

Special over eenzaamheid in Utrecht
Hoeveel Utrechters voelen zich eenzaam? Waar hangt eenzaamheid mee samen? En bij welke Utrechters komt eenzaamheid vaker voor? Om een beeld te geven van eenzaamheid in Utrecht zijn cijfers en citaten hierover samengebracht in de special ‘Eenzaamheid in Utrecht’.

Special bij gesprekken over eenzaamheid

Deze special helpt beleidsmakers, professionals en inwoners om het gesprek over eenzaamheid in Utrecht te voeren. In deze gesprekken kunnen we met elkaar verkennen wat we als stad kunnen doen om eenzaamheid tegen te gaan. De special is op 14 november 2017 voor het eerst gebruikt bij de bijeenkomst ‘Tegengaan eenzaamheid in de wijk’. Ook in toekomstige gesprekken over eenzaamheid kan de special gebruikt worden.

Een eerste indruk van wijkgesprekken over eenzaamheid

Inwoners, ondernemers, vrijwilligers en (sociale) professionals hebben op 14 november gesproken over eenzaamheid. Hierbij maakten zij gebruik van een overzicht van de eenzaamheidscijfers per wijk. Ook definieerden zij waar volgens hen eenzaamheid voor staat. Verder is per wijk gesproken over wat goed gaat bij het tegengaan van eenzaamheid, wat beter kan en welke acties wenselijk en mogelijk zijn.

Vragenlijstonderzoek en gesprekken zijn de bronnen van de special
De special is gebaseerd op resultaten van vragenlijstonderzoek en gesprekken. De belangrijkste bronnen zijn: de Gezondheidspeiling 2016, Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2016/2017, Buurtverkenningen 2017, duidingsgesprekken over eenzaamheid 2017 en kwalitatief onderzoek jeugd 2017. Meer informatie over hoe eenzaamheid is gemeten in de Gezondheidspeiling staat hier.

Bekijk hier de special Eenzaamheid in Utrecht.

Voorblad special Eenzaamheid in Utrecht

Kan deze website beter?