Naar de inhoud

Een gezonde omgeving in Utrecht

Wijkprofielen Gezonde Omgeving Utrecht
Hoe is de leefomgeving in Utrecht en is deze in alle wijken hetzelfde? En welke maatregelen kunnen genomen worden om de stad en de wijken gezonder te maken? In deze factsheets zijn per wijk en voor de hele stad feiten en cijfers over allerlei factoren rondom gezondheid en leefomgeving opgenomen. Ook worden per wijk en voor de stad voorstellen voor maatregelen gedaan.

Een brede kijk op de leefomgeving van de wijk en van de stad
De feiten en cijfers in de factsheet gaan over het milieu (groen, lucht & geluid), de fysieke omgeving (voorzieningen & inrichting, veiligheid & schoon) en de sociale omgeving. Op deze manier is in één oogopslag te zien hoe een wijk scoort ten opzichte van het stadsgemiddelde.

Voorstellen voor maatregelencombinaties
Onderzoekers hebben op basis van de cijfers en feiten voor de tien Utrechtse wijken combinaties van maatregelen op milieu, fysiek en sociaal gebied voor de leefomgeving voorgesteld die extra gezondheidswinst kunnen opleveren.

De factsheets, onderdeel van het Gezonde Omgeving (GO!) Utrecht onderzoek uitgevoerd door het RIVM, zijn als bijlage van de raadsbrief Luchtkwaliteit en gezondheid aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht (3 januari 2018)