Naar de inhoud

Discriminatie

Samenvatting

Kinderen

  • Utrechtse kinderen met een overige niet-westerse achtergrond voelen zich het meest gediscrimineerd
  • Kinderen uit Noordwest en Overvecht voelen zich vaker gediscrimineerd

Jongeren

  • Een kwart van de jongeren met een Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond voelt zich wel eens gediscrimineerd
  • 15% van de jongeren denkt dat homoseksuele leerlingen op school niet eerlijk uit kunnen komen voor hun seksuele geaardheid

Volwassenen

  • 15% van de Utrechtse volwassenen voelt zich gediscrimineerd
  • Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren vaker discriminatie
  • Utrechters met een lager opleidingsniveau voelen zich vaker gediscrimineerd
  • Volwassenen uit Overvecht en Noordwest voelen zich vaker gediscrimineerd

Ouderen

  • 10% van de Utrechtse 65-plussers voelt zich gediscrimineerd

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data