Naar de inhoud

Discriminatie

Samenvatting

Kinderen

  • Utrechtse kinderen met een overige niet-westerse achtergrond voelen zich het meest gediscrimineerd
  • Kinderen uit eenoudergezinnen voelen zich vaker gediscrimineerd
  • Kinderen uit Noordwest, Zuidwest en Overvecht voelen zich vaker gediscrimineerd

Jongeren

  • Een derde van de jongeren met een niet-westerse achtergrond voelt zich gediscrimineerd
  • 33% van de jongeren denkt dat LHBTI leerlingen hier eerlijk over kunnen vertellen op school
  • 73% van de jongeren ziet homoseksualiteit als normaal

Volwassenen

  • 17% van de Utrechtse volwassenen voelt zich gediscrimineerd
  • Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren vaker discriminatie
  • Volwassenen uit Overvecht, Zuidwest en Leidsche Rijn voelen zich vaker gediscrimineerd

Ouderen

  • 18% van de Utrechtse 65-plussers met een migratieachtergrond voelt zich gediscrimineerd

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data