2016 Digitale media

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Kwart van de Utrechtse kinderen kijkt veel naar een beeldscherm in de vrije tijd
25% van de leerlingen uit groep zeven en acht kijkt in hun vrije tijd dagelijks twee uur of meer naar een beeldscherm. Jongens en leerlingen uit gezinnen met een lage welvaart besteden vaker hun vrije tijd achter een beeldscherm. Dit geldt ook voor kinderen met een Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond en voor kinderen die wonen in de wijken Noordwest en Overvecht.
Kwart van de kinderen uit Utrecht kijk per dag minstens twee uur naar een beeldscherm in hun vrije tijd.
 
Meer controle op eigen gamegedrag bij leerlingen met een hoge gezinswelvaart
Leerlingen uit gezinnen met een hoge welvaart hebben vaker controle over hun eigen gamegedrag. Jongens (97%) gamen vaker wel eens dan meisjes (84%). Bij jongens is ook vaker een vermoeden van een gebrekkige controle op het eigen gamegedrag. Gemiddeld in Utrecht is dit 5%. Een vermoeden van gebrek aan controle op sociale mediagebruik komt bij 3% van de leerlingen voor. Ook dit komt minder vaak voor bij leerlingen uit gezinnen met een hoge welvaart.

36% van de 10- tot 12-jarigen heeft een negatieve internetervaring gehad

Ruim een derde van de leerlingen uit groep zeven en acht heeft in het afgelopen jaar een negatieve ervaring op internet of sociale media gehad. De meeste leerlingen voelen zich lastiggevallen of grof behandeld. Een klein deel van de leerlingen geeft aan dat zij zijn gepest (6%). Leerlingen met een negatieve internetervaring hebben vaker een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen.

Negatieve ervaringen op internet of sociale media in het afgelopen jaar:

19% van de kinderen uit Utrecht is in het afgelopen jaar lastiggevallen via internet of social media.
Lees verder over Digitale media:

Kan deze website beter?