Digitale media

Zorgen over ervaren druk door sociale media en prestatiedruk bij (jong)volwassenen
Professionals, beleidsadviseurs en onderzoekers uiten in duidingsgesprekken hun zorgen over met name jongeren, jongvolwassenen en jonge ouders die veel (prestatie)druk voelen, zeker gevoed door sociale media. Met name deze groepen willen altijd bereikbaar zijn en spiegelen zich aan de schijnbaar perfecte levens van anderen. Ook een gebrek aan onverdeelde aandacht vanwege een smartphone die afleidt, noemt men als punt van aandacht. Jongvolwassenen moeten het ook goed doen op school/studie, hebben bijbaantjes en onderhouden een druk sociaal leven. Jonge ouders voelen de druk van carrière maken, kinderen opvoeden en sociale contacten onderhouden. Deze druk wordt in de duidingsgesprekken gelinkt aan psychische problemen en burn-out. De prestatiedruk, de druk vanuit sociale media en de samenhang met psychische gezondheid, komen ook naar voren in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV, 2018).

Uit duidingsgesprekken
'De invloed van facebook en social media speelt, daar post je alleen dat het goed gaat. Het streefniveau is hoog; het moet goed gaan.' Professional

'Ze moeten meer ballen in de lucht houden; en een leuke vrouw zijn, en goed je werk doen en goed je kinderen en ook nog jezelf.'  Professional

4% van de jongvolwassen mannen heeft gebrek aan controle op zijn gamegedrag

Bij 4% van de jonge mannen in Utrecht (18-25) is er een vermoeden van gebrek aan controle op het eigen gamegedrag. Bij vrouwen komt dit minder vaak voor. 79% van de jongvolwassen mannen speelt games, dit is 37% bij de vrouwen.

3% van de jongvolwassenen heeft minder controle op sociale mediagebruik
Bij 3% van de jongvolwassenen in Utrecht is een vermoeden van een gebrek aan controle op het gebruik van sociale media. Bijna alle jongvolwassen Utrechters gebruiken sociale media.

Percentage jongvolwassenen dat vermoedelijk een gebrek aan controle heeft over eigen gamegedrag en sociale mediagebruik:

mannen hebben vermoedelijk vaker gebrek aan controle over eigen gamegedrag en sociale mediagebruik

Hoe wordt gebrek aan controle gemeten?
Gebrek aan controle op het eigen sociale mediagebruik wordt gemeten met zes vragen, zoals 'Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te stoppen?', 'Hoe vaak gebruik je liever sociale media dan dat je in het echt tijd met anderen doorbrengt?' en 'Hoe vaak gebruik je sociale media omdat je je rot voelt?'. Wanneer deze vragen vooral met ‘soms’ of ‘(heel) vaak’ worden beantwoord, is sprake van gebrek aan controle op het eigen social mediagebruik. Gebrek aan controle op het eigen gamegedrag wordt op dezelfde manier gemeten, waarbij de zes vragen gaan over gamen.

Volwassenen tussen de 23 en 25 jaar gamen vaker dan jongere volwassenen
Ruim drie op de vijf jongvolwassenen tussen de 23 en 25 jaar speelt wel eens games. Dit is vaker dan de jongere volwassenen van 21 en 22 jaar, waarvan 47% aangeeft wel eens te gamen. Gemiddeld speelt 55% van de jongvolwassenen in Utrecht games.
 
61% van de 23- tot 25-jarigen speelt wel eens gamesLees verder over Digitale media:

Kan deze website beter?