Digitale media

Een derde van de Utrechtse kinderen heeft een negatieve internetervaring gehad
32% van de kinderen heeft in het afgelopen jaar een negatieve ervaring gehad op internet of sociale media. Van deze kinderen voelen de meeste zich lastiggevallen, grof behandeld of genegeerd. 5% van de kinderen geeft aan dat zij zijn gepest op internet of sociale media. Dit geldt vaker voor kinderen met een Turkse of overige niet-westerse achtergrond.

32% van de kinderen heeft een negatieve internetervaring gehad. Van deze kinderen voelen de meeste zich lastiggevallen, grof behandeld of genegeerd.

32% van de Utrechtse kinderen kijkt meer dan twee uur per dag naar een beeldscherm
Een op de drie kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs in Utrecht kijkt meer dan twee uur per dag naar een beeldscherm in hun vrije tijd. Jongens, kinderen uit een eenoudergezin en kinderen uit gezinnen met een lage welvaart besteden vaker hun vrije tijd achter een beeldscherm. Dit geldt ook voor kinderen met een Marokkaanse, Turkse of overige niet-westerse achtergrond en kinderen uit Noordwest, Overvecht en Kanaleneiland.

32% van de kinderen kijkt meer dan twee uur per dag naar een beeldscherm. Dit geldt vaker voor kinderen met een Marokkaanse, Turkse of overige niet-westerse achtergrond.

Kinderen uit gezinnen met een lage welvaart hebben minder controle over hun eigen gamegedrag

9% van de 10- tot 12-jarigen uit gezinnen met een lage welvaart heeft onvoldoende controle over hun eigen gamegedrag. Dit is hoger dan het gemiddelde van 5%. Jongens, kinderen met een Turkse achtergrond en kinderen met een overige niet-westerse achtergrond hebben ook vaker onvoldoende controle over hun gamegedrag. Gebrek aan controle op sociale mediagebruik komt voor bij 3% van de kinderen. Dit komt vaker voor bij kinderen in een eenoudergezin en kinderen met een migratieachtergrond.

Hoe wordt gebrek aan controle gemeten?
Gebrek aan controle op het eigen sociale mediagebruik wordt gemeten met zes vragen, zoals 'Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te stoppen?', 'Hoe vaak gebruik je liever sociale media dan dat je in het echt tijd met anderen doorbrengt?' en 'Hoe vaak gebruik je sociale media omdat je je rot voelt?'. Wanneer deze vragen vooral met ‘soms’ of ‘(heel) vaak’ worden beantwoord, is sprake van gebrek aan controle op het eigen social mediagebruik. Gebrek aan controle op het eigen gamegedrag wordt op dezelfde manier gemeten, waarbij de zes vragen gaan over gamen.

Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Digitale media:

Kan deze website beter?