Digitale media

Twee op de drie jongeren kijken in hun vrije tijd veel naar een beeldscherm
66% van de Utrechtse jongeren kijkt in hun vrije tijd veel naar een beeldscherm. Dat wil zeggen dat zij twee uur of meer per dag naar een scherm kijken. Dit is 62% onder de tweedeklassers en 69% onder de vierdeklassers. Vmbo-leerlingen zonder migratieachtergrond en jongeren uit eenoudergezinnen kijken vaker veel naar een beeldscherm in hun vrije tijd. Dit geldt ook voor jongeren die wonen in de wijken Leidsche Rijn, Binnenstad en Noordwest. Van hen kijkt meer dan 70% dagelijks langer dan twee uur naar een beeldscherm.
 
Jongens hebben minder controle over hun gamegedrag, meisjes over het gebruik van sociale media
Bij jongens is er vaker een vermoeden van gebrek aan controle op het eigen gamegedrag dan bij meisjes. Bij meisjes is juist vaker een vermoeden van een gebrek aan controle op het gebruik van sociale media. Een vermoeden over gebrek aan controle op het gebruik van sociale media komt vaker voor bij vmbo-leerlingen met een migratieachtergrond. 13% van de jongeren geeft aan dat het onvoldoende lukt op tijd met hun telefoon, internet, of gamen te stoppen, zodat ze genoeg slapen.

66% van de jongeren kijken in hun vrije tijd meer dan twee uur per dag naar een beeldscherm.

Percentage jongeren die vermoedelijk geen controle heeft over eigen gamegedrag en sociale mediagebruik:
 
7% van de jongens heeft vermoedelijk geen controle over zijn gamegedrag. 8% van de meisjes heeft dat niet over sociale media.

Hoe wordt gebrek aan controle gemeten?
Gebrek aan controle op het eigen sociale mediagebruik wordt gemeten met zes vragen, zoals 'Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te stoppen?', 'Hoe vaak gebruik je liever sociale media dan dat je in het echt tijd met anderen doorbrengt?' en 'Hoe vaak gebruik je sociale media omdat je je rot voelt?'. Wanneer deze vragen vooral met ‘soms’ of ‘(heel) vaak’ worden beantwoord, is sprake van gebrek aan controle op het eigen social mediagebruik. Gebrek aan controle op het eigen gamegedrag wordt op dezelfde manier gemeten, waarbij de zes vragen gaan over gamen.

Jongeren worden minder vaak gepest op internet dan op school

Gepest worden via internet komt minder regelmatig voor dan gepest worden op school.  3% van de jongeren was in de afgelopen drie maanden slachtoffer van cyberpesten. Bij 1% gebeurde dit meerdere keren per maand. Op school werd 8% van de jongeren de afgelopen drie maanden wel eens gepest.

7% van de jongeren heeft via internet ongewenst seksueel voorstel gekregen in het laatste half jaar

Eén op de veertien jongeren heeft in de laatste zes maanden een ongewenst seksueel voorstel gekregen via internet. Dit is hoger onder meisjes dan jongens. Jongeren met een Surinaamse, Antilliaans of Arubaanse achtergrond kregen vaker een ongewenst voorstel, net als vmbo-leerlingen zonder migratieachtergrond. 1% van de jongeren geeft aan zelf wel eens iets seksueels voor de webcam te hebben gedaan.

5% van de jongeren geeft aan dat er vervelende foto's of filmpjes van hem of haar zijn verspreid
Een op de twintig jongeren uit klas twee en vier geeft aan dat er van hem of haar vervelende foto's of filmpjes zijn verspreid. Dit komt vaker voor bij jongeren uit Oost, jongens en jongeren zonder migratieachtergrond.

Zorgen over ervaren druk door sociale media en prestatiedruk bij jongeren
Professionals, beleidsadviseurs en onderzoekers uiten in duidingsgesprekken hun zorgen over met name jongeren, jongvolwassenen en jonge ouders die veel (prestatie)druk voelen, zeker gevoed door sociale media. Met name deze groepen willen altijd bereikbaar zijn en spiegelen zich aan de schijnbaar perfecte levens van anderen. Ook een gebrek aan onverdeelde aandacht vanwege een smartphone die afleidt, noemt men als punt van aandacht. Jongeren moeten het ook goed doen op school, hebben bijbaantjes en onderhouden een druk sociaal leven. Deze druk wordt in de duidingsgesprekken gelinkt aan psychische problemen en burn-out. De prestatiedruk, de druk vanuit sociale media en de samenhang met psychische gezondheid, komen ook naar voren in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV, 2018).

Uit duidingsgesprekken:
De invloed van facebook en social media speelt, daar post je alleen dat het goed gaat. Het streefniveau is hoog; het moet goed gaan’. ProfessionalLees verder over Digitale media:

Kan deze website beter?