Naar de inhoud

Dakloosheid

Samenvatting

Dakloze Utrechters

 • 2275 dakloze mensen geteld in 2020 in Utrecht
 • Drie op de tien dakloze personen is jonger dan 27 jaar
 • Dakloze mensen zijn voornamelijk man

Dakloze jongvolwassenen

 • Zeven op de tien dakloze jongvolwassenen, bekend tussen 2015-2018, zijn man
 • Een op de drie jongvolwassenen heeft bij aanmelding bij Back UP geen plek om te overnachten
 • Financiën en dagbesteding zijn het vaakst een probleem
 • 73% van de dakloze jongvolwassenen heeft geen dagbesteding
 • 64% van de dakloze jongvolwassenen heeft geen inkomen
 • Jongeren raken dakloos door een opeenstapeling van problemen
 • De meeste jongvolwassenen hebben hulpverlening gekregen

Opvang voor algemene volwassenen

 • Bezoekers verblijven langer in de algemene opvang voor volwassenen
 • Het aantal bezoekers per nacht in de opvang stijgt
 • 5% van de bezoekers van de algemene opvang voor volwassenen is jongvolwassen
 • Jongvolwassenen verblijven langer in de algemene opvang voor volwassenen

Opvang voor volwassenen tijdens koud weer

 • Tijdens de koudweerregeling slapen gemiddeld 123 mensen in de opvang
 • 164 mensen maakten gebruik van de koudweerlocatie
 • Twee op de drie bezoekers van de opvang voelen zich gezond
 • Driekwart van de bezoekers van de opvang ontvangt zorg
 • Minder dan de helft van de bezoekers geeft aan alcohol te gebruiken
 • De helft van de bezoekers heeft schulden

Opvang voor volwassenen met een grote kwetsbaarheid

 • De verblijfsduur in de opvang voor volwassenen met een grote kwetsbaarheid is ongeveer gelijk gebleven
 • Twee op de drie volwassenen stromen in 2020 nieuw in
 • Het percentage vrouwen in de opvang voor volwassenen met een grote kwetsbaarheid is hoger dan mannen

Opvang voor gezinnen

 • 65 kinderen in de opvang voor gezinnen in 2020

Opvang voor jongvolwassenen

 • 86 bezoekers maakten in 2019 gebruik van de opvang voor jongvolwassenen
 • Jongvolwassenen verblijven gemiddeld 1,6 maanden in de opvang
 • Er verblijven meer mannen dan vrouwen in de opvang voor jongvolwassenen

Wat houdt het in?

Cijfers over dakloze Utrechters

Cijfers over dakloze jongvolwassenen

Cijfers over opvang voor algemene volwassenen

Cijfers over opvang voor volwassenen tijdens koud weer

Cijfers over opvang voor volwassenen met een grote kwetsbaarheid

Cijfers over opvang voor gezinnen

Cijfers over opvang voor jongvolwassenen