Naar de inhoud

Dagelijks functioneren

Samenvatting

7% van de jongeren heeft astma of bronchitis, 7% eczeem, 4% ADHD en 3% migraine.

Jongeren

 • 27% van de Utrechtse jongeren heeft een chronische aandoening
 • Chronische aandoeningen komen vaker voor bij vmbo-leerlingen zonder migratieachtergrond
 • 8% van de jongeren voelt zich belemmerd door een chronische aandoening

Jongvolwassenen

 • Bijna één op de tien Utrechtse jongvolwassenen is beperkt door gezondheidsklachten
 • Ruim de helft van de jongvolwassenen heeft meerdere gezondheidsklachten
 • 6% van de mbo studenten is beperkt door een aandoening

Volwassenen

 • 9% van de Utrechters ervaart sterke belemmeringen door chronische aandoeningen
 • Een kwart van laag opgeleide Utrechters is sterk belemmerd door chronische aandoeningen
 • Eén op de vier Utrechters met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond is sterk belemmerd door chronische aandoeningen
 • 58% van de Utrechtse volwassenen heeft een chronische aandoening
 • 8% van de Utrechtse volwassenen heeft een functionele beperking
 • 20% van de Utrechters uit Overvecht heeft minimaal één functionele beperking

Ouderen

 • Ziekte belemmert bij 58% van de ouderen het dagelijks functioneren
 • 80-plussers voelen zich vaker belemmerd bij het dagelijks functioneren
 • 21% van de laagopgeleide ouderen zijn zwaar belemmerd bij het dagelijks functioneren
 • Alleenwonende ouderen zijn vaker zwaar belemmerd bij het dagelijks functioneren
 • 66% van de Utrechtse ouderen heeft minimaal twee chronische aandoeningen
 • Lager opgeleide ouderen hebben vaker twee of meer chronische aandoeningen
 • Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker chronische aandoeningen
 • 30% van de ouderen heeft een functionele beperking

Wat houdt het in?

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data