Naar de inhoud

Coronavirus

In maart 2020 is in Utrecht het coronavirus (Covid-19) vastgesteld. Op deze pagina staat informatie over het aantal mensen met een coronabesmetting (positieve testuitslag), het aantal mensen met corona dat is opgenomen in het ziekenhuis en het aantal mensen met het coronavirus dat is overleden. We vergelijken met de andere grote steden in Nederland en kijken naar leeftijdsgroepen en wijken. Hiernaast delen we informatie over de gezondheid van inwoners. Bijvoorbeeld over ervaren gezondheid, alcoholgebruik, gezond eten en sporten.

Besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfte

Aantal positieve testuitslagen per week voor Utrecht en landelijk (per 100.000 inwoners) vanaf week 30 2020


Deze grafiek presenteert cijfers over het aantal positieve testuitslagen vanaf week 30 2020. Vanaf begin september (week 36) stijgt langzaam het aantal besmettingen per 100.000 mensen. De stijging verloopt in Utrecht duidelijk sneller dan landelijk en bereikt ook een hoger punt dan landelijk half oktober (week 43). Daarna, tijdens de tweede lockdown, daalt het kort. Maar in de kerstperiode is opnieuw een toename van het aantal positieve tests per 100.000 Utrechters zichtbaar. Deze toename is in Utrecht juist minder groot dan landelijk. Een deel van de toename, zowel landelijk als in Utrecht, hangt samen met de verdere verruiming van het testbeleid per 1 december 2020: mensen die in quarantaine zaten door contact met een besmet persoon konden zich ook zonder klachten laten testen op dag 5 na contact. Het aantal besmette personen per 100.000 blijf in Utrecht lager dan landelijk.

Begin 2021 daalt het aantal mensen met een positieve test naar een niveau lager dan de daling eind november (week 48). Vanaf februari (week 6) stijgt in Utrecht en ook landelijk opnieuw het aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners. Vanaf deze week zijn de basisscholen enkinderopvang weer open en is het testbeleid in deze leeftijdsgroep verruimd. Vanaf eind april (na week 16) neemt het aantal besmettingen zowel in Utrecht als landelijk weer af, waarbij Utrecht min of meer vergelijkbaar is met landelijk. De dip in week 17 is toe te schrijven aan een ICT-storing. 

Aantal positieve testuitslagen per week voor G4 en landelijk (per 100.000 inwoners) in 2021


In Utrecht ligt het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners in 2021 vrijwel alle weken lager dan in de andere drie grootste Nederlandse steden. Wel volgt Utrecht een vergelijkbare lijn: een daling van het aantal positieve testuitslagen tussen januari en begin februari en daarna een stijging. Vanaf eind april neemt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zowel in Utrecht als in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag af.

Aantal afgenomen testen gecombineerd met vindpercentage in gemeente Utrecht (in 2021)


Het aantal afgenomen testen nam de eerste weken van 2021 af, maar sinds het opengaan van de basisscholen en de kinderopvang (week 6) neemt het aantal afgenomen testen toe. Na week 16 is het aantal testen opnieuw aan het dalen. Na week 20 lijkt het aantal afgenomen tests te stabiliseren. Het aantal afgenomen testen hangt samen met het testbeleid en de coronamaatregelen. Het percentage positieve testuitslagen (vindpercentage) daalde tot week 8 en nam vervolgens weer toe. Na week 19 daalt het vindpercentage.

Aantal positieve testuitslagen naar leeftijd per 10.000 inwoners in gemeente Utrecht (in 2021)


Tip
: vergelijk leeftijdsgroepen met elkaar, klik op de gekleurde bolletjes in de legenda om groepen te selecteren.

In bijna alle weken is het aantal positieve testuitslagen per 10.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 10-29-jarigen het hoogst. Na week 16 daalt in Utrecht in alle leeftijdsgroepen het aantal besmettingen per 10.000 inwoners. Vanaf week 20 lijkt het aantal besmettingen onder jongeren (10-29 jarigen) niet meer hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen. Het aantal besmettingen bij Utrechters van 60 jaar en ouder is relatief het laagst. Alleen voor de 0-9 jarigen is het aantal positieve testuitslagen per 10.000 inwoners stabiel sinds week 19.

Aantal positieve testuitslagen naar wijken per 10.000 inwoners in gemeente Utrecht (in 2021)


Tip: vergelijk wijken met elkaar; klik op de gekleurde bolletjes in de legenda om wijken te selecteren.

Na week 16 daalt in Utrecht in bijna alle wijken het aantal positieve testuitslagen per 10.000 inwoners. Alleen in Overvecht blijft de daling in het aantal besmettingen per 10.000 inwoners achter bij het Utrechtse gemiddelde.

Aantal ziekenhuisopnames en aantal overledenen per maand in gemeente Utrecht (in 2021)


In mei 2021 is het aantal ziekenhuisopnames gedaald vergeleken met de maand ervoor. Het aantal overledenen schommelt tussen de 6 en 18 per maand en is daarmee lager dan in de laatste maanden van 2020. In 2020 zijn in totaal 728 Utrechtse patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen geweest en zijn 187 Utrechters aan het coronavirus overleden. Personen die sinds maart 2020 overleden zijn en die niet zijn getest op Covid-19, zijn niet in deze registratie meegenomen. Ook is het niet verplicht om het overlijden van Covid-19 patiënten te melden aan de GGD'en. Het werkelijke aantal overleden Covid-19 patiënten zal hierdoor hoger zijn. Cijfers van het CBS over oversterfte zijn terug te vinden in het hoofdstuk Bevolking van de Utrecht Monitor.

Gezondheid en gedrag

Meer actuele cijfers over het coronavirus?