Naar de inhoud

Taal- en spraakontwikkeling

Samenvatting

Kinderen

  • 22% van de Utrechtse peuters komt in aanmerking voor voor- en vroegschoolse educatie
  • Peuters uit de wijken Overvecht en Zuidwest zijn vaker geïndiceerd voor voor- en vroegschoolse educatie
  • Meer dan een derde van de Utrechtse peuters bezoekt een peuterspeelzaal
  • 46% van de Utrechtse kleuters heeft baat bij extra aandacht voor hun taal- en spraakontwikkeling
  • 23% van de gescreende kinderen is doorverwezen naar een logopedist

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Open data