Naar de inhoud

Buurtteams

Samenvatting

Kinderen

 • 14% van de kinderen en jongeren in Utrecht heeft contact met een buurtteam jeugd en gezin
 • 0- tot 3-jarigen hebben minder vaker contact met een een buurtteam jeugd en gezin
 • Kinderen en jongeren in de wijk Overvecht hebben het vaakst contact met een buurtteam jeugd en gezin
 • Het bereik van de buurtteams jeugd en gezin steeg licht tussen 2016 en 2019

Jongvolwassenen

 • 7% van de Utrechtse jongvolwassenen heeft contact met een buurtteam jeugd en gezin
 • Jongvolwassenen in de wijken Leidsche Rijn en Overvecht hebben vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam jeugd en gezin

Volwassenen

 • 5% van de Utrechtse volwassenen heeft contact met een buurtteam
 • Utrechtse volwassenen met laag opleidingsniveau en migratieachtergrond vaker contact met buurtteam
 • Eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens hebben vaker contact met een buurtteam
 • Volwassenen in Overvecht hadden het afgelopen jaar het vaakst contact met een buurtteam
 • Zeven op de tien Utrechters zijn tevreden met het buurtteam

Ouderen

 • Eén op de tien Utrechtse ouderen heeft contact met een buurtteam
 • Utrechtse ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker contact met een buurtteam
 • Utrechtse ouderen met een laag opleidingsniveau hebben vaker contact met een buurtteam
 • Ouderen in Zuid en Zuidwest hebben het vaakst contact met een buurtteam

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongvolwassenen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data