Naar de inhoud

Binnenstad

Gezondheid in de Utrechtse wijk Binnenstad

 
 

Klik hier voor het wijkgezondheidsprofiel van de wijk Binnenstad
Er opent een nieuw tabblad

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

Volwassenen en ouderen in Binnenstad ervaren hun gezondheid vaker als goed dan in Utrecht gemiddeld. Tussen de twee subwijken in Binnenstad zijn verschillen in gezondheid.
 
De belangrijkste verschillen voor deze wijk ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde worden hierna benoemd. Volwassenen en ouderen in de subwijk Binnenstad winkelgebied ervaren hun gezondheid vaker als goed. Ze hebben minder vaak overgewicht. Maar ze roken vaker, hebben minder vaak wekelijks contact met hun buren en doen minder vaak vrijwilligerswerk. Chronische ziekten zoals een aandoening aan het bewegingsapparaat, diabetes en hart- en vaatziekten komen in het winkelgebied minder vaak voor dan gemiddeld in Utrecht. Inwoners van 19 jaar en ouder in de subwijk Binnenstad woongebied bewegen vaker, roken minder maar drinken vaker overmatig alcohol. Ook zijn ze vaker tevreden met hun woonomgeving. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in Binnenstad is lager dan het Utrechtse gemiddelde. Volwassen en ouderen in Binnenstad hebben minder vaak contact met een buurtteam in vergelijking met Utrecht gemiddeld. Ook ontvangen ze minder vaak medisch specialistische zorg en medicatie vanuit de zorgverzekeringswet.

Ouderen van 65 jaar en ouder

Zeven op de tien ouderen in Binnenstad ervaren hun gezondheid als goed. De cijfers van ouderen in deze wijk zijn positiever dan het Utrechtse gemiddelde. Ouderen in Binnenstad bewegen vaker en hart- en vaatziekten komen minder voor dan gemiddeld in Utrecht. Eén op de negen ouderen in Binnenstad voelt zich vaak zwaar belemmerd door aandoeningen. Bijna één op de drie ouderen doet vrijwilligerswerk en drie kwart heeft wekelijks contact met hun buren. Net als in de andere wijken van Utrecht, is één op de tien ouderen in Binnenstad ernstig eenzaam. Ouderen in Binnenstad zijn vaker tevreden over hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. Ouderen in Binnenstad hebben in 2018 minder zorg gebruikt in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde. Ze ontvangen minder vaak medicatie vanuit de zorgverzekeringswet en wijkverpleging. Ook hebben ze minder vaak een toekenning voor de regiotaxi en ontvangen ze minder vaak hulp bij het huishouden vanuit de Wmo dan gemiddeld in Utrecht.

Meer weten over deze wijk?

  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer  kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Binnenstad of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.
 

Open data

Hieronder vindt u alle beschikbare open data ter download en/of online inzage:


Wijkgezondheidsprofiel Binnenstad (19+ en 65+), 2020

Deze databestanden bevatten tabellen behorend bij het Wijkgezondheidsprofiel 2020 van Binnenstad. Het bevat cijfers over de bevolkingssamenstelling, gezondheidscijfers bij volwassenen (19+) per subwijk en bij ouderen (65+) per wijk, zorggebruik bij volwassenen (19+) en ouderen (65+) en gebruik van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (65+).
Bronnen: Gezondheidspeiling 2018, Inwonersenquête 2017, registraties van zorgverzekeraars (aangeleverd door Vektis) en buurtteams in Utrecht.