Naar de inhoud

Binnenstad

Gezondheid in de Utrechtse wijk Binnenstad

Gezondheid in de Utrechtse wijk Binnenstad

De inwoners van de Binnenstad, zowel kinderen als volwassenen, zijn relatief gezond. Kinderen uit groep 7 spelen naar verhouding niet zo vaak buiten en geven aan dat zij in de buurt onvoldoende speelplekken hebben. Wel sporten zij vaker bij een sportvereniging en komen zo mogelijk toch aan hun beweging. Jongeren laten hier meer experimenteergedrag zien dan in andere wijken. Ze drinken vaker alcohol en roken ook vaker.

De meeste volwassenen voelen zich gezond. Ten opzichte van vier jaar geleden is de groep die zich gezond voelt echter afgenomen. Eenzaamheid is in de afgelopen jaren toegenomen, dat komt overeen met het beeld in de rest van de stad. Overmatig alcoholgebruik komt vaker voor dan gemiddeld in Utrecht, evenals roken (24%). In gesprekken werd dit in verband gebracht met het relatief grote aantal jonge mensen, waaronder studenten.

Aangezien de Binnenstad naast een woonfunctie bij uitstek ook een verblijfsfunctie heeft en er dus vele bezoekers komen, geven inwoners in gesprekken met professionals vaak aan dat het zoeken is naar de balans tussen leefbaarheid en levendigheid.
Meer weten over deze wijk?
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer  kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Binnenstad of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.