2017 Beweging

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
68% van de Utrechtse ouderen voldoet aan de beweegnorm
Ruim twee derde van de 65-plussers in Utrecht voldoet aan de beweegnorm. Dit betekent dat ze tenminste vijf dagen per week een half uur matig intensief bewegen.

68% van de ouderen voldoet aan de beweegnorm.

Vier op de tien 65-plussers voldoen aan de fitnorm
40% van de Utrechtse ouderen is minimaal drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar lichamelijk actief. Zij voldoen hiermee aan de fitnorm.

Lichamelijke activiteit neemt af met het ouder worden:

70% van de 65- tot 79-jarigen voldoet aan de beweegnorm, van de 80-plussers is dit 39%. 45% van de 65- tot 79-jarigen voldoet aan de fitnorm, van de 80-plussers is dit 12%.

Hoger opgeleide ouderen bewegen vaker voldoende

80% van de Utrechtse 65-plussers met een middelbaar of hoog opleidingsniveau voldoet aan de beweegnorm. Dit is 63% onder ouderen die alleen mavo of lbo hebben afgerond en 52% onder ouderen die alleen basisonderwijs hebben afgerond. Hoger opgeleide ouderen voldoen ook vaker aan de fitnorm dan laagopgeleide ouderen.

Utrechters die wonen in aandachtsgebieden bewegen minder vaak

57% van de ouderen die wonen in één van de Utrechtse aandachtsgebieden voldoet aan de beweegnorm en 31% aan de fitnorm. Dit is 71% en 43% in de andere delen van Utrecht.

Mogelijk nieuwe beweegnormen in de toekomst
De Gezondheidsraad heeft in 2017 het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd om nieuwe beweegrichtlijnen voor volwassenen, ouderen en kinderen te gaan hanteren. Nieuw in de beweegrichtlijnen is de aanbeveling om spier- en botversterkende oefeningen en balansoefeningen te doen en niet te veel stil te zitten. De huidige beweegnormen worden dus mogelijk in de nabije toekomst hierop aangepast.
 
35% van de 65-plussers sport wekelijks

Meer dan een derde van de ouderen in Utrecht geeft aan dat zij elke week sporten. Hoger opgeleide ouderen sporten vaker dan lager opgeleide ouderen.

20% van de ouderen die alleen basisonderwijs hebben afgerond, sport wekelijks. Dit is 48% voor ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau.
 
41% van de ouderen tussen 65 en 79 jaar sport wekelijks
Vier op de tien 65- tot 79-jarigen geven aan dat zij wekelijks sporten. Dit is 18% onder 80-plussers.Lees verder over Beweging:

Kan deze website beter?