Leeftijdsopbouw

62% van de Utrechters is jonger dan 40. 10% is ouder dan 65.

Utrecht blijft een jonge stad, maar met meer ouderen

Utrecht heeft veel jonge inwoners. 62% van de Utrechters is jonger dan 40 jaar. Ook in de toekomst blijft Utrecht een stad met veel twintigers en dertigers. In Utrecht wonen in vergelijking met de andere grote steden en Nederland weinig 65-plussers. De verwachting is dat de bevolking van Utrecht groeit van 352.941 inwoners op 1 januari 2019 tot meer dan 450.000 inwoners in 2040. Hierbij groeit het aantal inwoners in alle leeftijdsgroepen. Deze groei is het sterkst bij 65-plussers en 12- tot en met 17-jarigen.

Bevolkingsgroei in absolute aantallen en percentages naar leeftijd vanaf 1 januari 2019:


Het aantal Utrechters groeit het sterkst bij 65-plussers en 12 tot en met 17-jarigen.  

Veel studenten en starters komen in Utrecht wonen

36% van de mensen die nieuw in Utrecht komen wonen, zijn 18- tot 24-jarigen. Dit zijn vooral studenten en starters op de arbeidsmarkt. Het aantal 18- tot 24-jarigen dat naar Utrecht verhuist, nam de laatste jaren af van 12.649 in 2014 naar 10.466 in 2017. De belangrijkste reden achter die afname is de verandering in de studiefinanciering vanaf september 2015, waardoor minder studenten op kamers gingen wonen. In 2018 kwamen 10.711 18- tot 24-jarigen in Utrecht wonen. Hiermee lijkt de daling gestopt.Lees verder over Leeftijdsopbouw:

Kan deze website beter?