Naar de inhoud

Gezins- en huishoudsamenstelling

Huishoudsamenstelling hangt samen met gezondheid
De gezins- en huishoudsamenstelling is de typering van een huishouden of gezin op basis van de onderlinge relaties tussen de personen binnen het huishouden. De huishoudsamenstelling heeft invloed op de gezondheid. Alleenstaanden leven vaker ongezonder en hebben een slechtere ervaren gezondheid. Uit Utrechts onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat stapeling van gezondheidsproblemen en –risico’s  vaker voorkomt bij eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen.

In de Volksgezondheidsmonitor hanteren we de volgende soorten typeringen voor de gezins- en huishoudsamenstelling:Lees verder over dit onderwerp door op de categorie '
Kinderen', 'Jongeren' en 'Volwassenen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Gezins- en huishoudsamenstelling:

Kan deze website beter?