Naar de inhoud

Eerstelijns medische zorg

Samenvatting

Een sterke basiszorg is belangrijk

Kinderen en jongeren:

  • 79% van de Utrechtse kinderen en jongeren heeft contact met de huisarts

Volwassenen:

  • Contact met de huisarts neemt toe onder Utrechtse volwassenen
  • Laagopgeleide Utrechters hebben vaker contact met de huisarts
  • 84% van de alleenstaande ouders heeft contact met de huisarts
  • 81% van de Utrechters is tevreden met de gezondheidsvoorzieningen in de buurt

Ouderen:

  • Contact met de huisarts neemt licht toe onder Utrechtse ouderen
  • 75% van de 80-plussers heeft kortgeleden contact met de huisarts gehad
  • De helft van de 80-plussers in Utrecht is thuis bezocht door de huisarts
  • Vrijwel alle Utrechtse ouderen zijn tevreden over de huisarts

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfer over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data