Naar de inhoud

Eerstelijns medische zorg

Samenvatting

Een sterke basiszorg is belangrijk

Kinderen en jongeren

 • 77% van de kinderen en jongeren in Utrecht ontvangt zorg van de huisarts
 • Kinderen en jongeren uit Noordoost en Oost hebben minder vaak contact met de huisarts dan jeugd in andere wijken
 • 0- tot 18-jarigen hebben gemiddeld drie keer per jaar contact met de huisarts

Volwassenen

 • 77% van de volwassenen in Utrecht ontvangt zorg van de huisarts
 • In 2018 hadden volwassenen in Oost minder contact met de huisarts dan volwassenen in andere wijken
 • Volwassenen hebben gemiddeld vijf keer per jaar contact met de huisarts
 • Negen op de tien volwassenen staan ingeschreven bij een huisarts in Utrecht
 • De meeste volwassenen zijn tevreden over de huisarts

Ouderen

 • Negen op tien ouderen in Utrecht ontvangen zorg van de huisarts
 • Ouderen met een migratieachtergrond hebben vaker contact met de huisarts
 • Bijna alle ouderen staan ingeschreven bij een huisarts in Utrecht
 • Utrechtse ouderen hebben gemiddeld tien keer per jaar contact met de huisarts
 • 80-plussers hebben meer contacten met de huisarts dan 65- tot 79-jarigen
 • In 2018 hadden ouderen in Noordoost en Oost minder contact met de huisarts dan ouderen in andere wijken

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfer over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data