Naar de inhoud

Eerstelijns medische zorg

Samenvatting

Een sterke basiszorg is belangrijk

Kinderen en jongeren

 • 79% van de Utrechtse kinderen en jongeren heeft contact met de huisarts

Volwassenen

 • Contact met de huisarts neemt toe
 • Vrouwen hebben vaker contact met de huisarts dan mannen
 • Negen op de tien volwassenen staan ingeschreven bij een huisarts in Utrecht
 • De meeste volwassenen zijn tevreden over de huisarts
 • 81% van de Utrechters tevreden met gezondheidsvoorzieningen in de buurt

Ouderen

 • Contact met de huisarts neemt licht toe
 • Ouderen met een migratieachtergrond hebben vaker contact met de huisarts
 • Bijna alle ouderen staan ingeschreven bij een huisarts in Utrecht
 • Vrijwel alle Utrechtse ouderen zijn tevreden over de huisarts
 • De helft van de 80-plussers in Utrecht is thuis bezocht door de huisarts

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfer over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data