Eerstelijns medische zorg

Let op: deze gegevens komen grotendeels uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld.

Zorggebruik is in Utrecht lager dan landelijk, maar neemt toe
Vergeleken bij de landelijke cijfers maken Utrechters relatief minder vaak gebruik van zorg en ondersteuning. Dat is voor een deel te verklaren door de bevolkingssamenstelling in Utrecht. Utrecht is een relatief jonge en hoogopgeleide stad. Het gebruik van geestelijke gezondheidszorg is wel duidelijk hoger dan landelijk.

 Gebruik van de zorgverzekeringswet per 10.000 verzekerden in 2015 landelijk vergeleken:Zowel uit gegevens van inwoners zelf als uit zorgregistraties komt naar voren dat het zorggebruik in Utrecht licht toeneemt. Vrouwen, ouderen, lager opgeleiden, Utrechters met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond en eenoudergezinnen maken vaker gebruik van huisartsenzorg.

Gebruik van huisartsenzorg en medisch specialistische zorg onder volwassenen en
ouderen:

 

82% van de Utrechters is tevreden over de huisarts of het gezondheidscentrum in de buurt.

(Bronnen: Vektis 2015 op waarstaatjegemeente.nl, Gezondheidspeiling 2006-2014, inwonersenquête gemeente Utrecht 2016)

Een sterke basiszorg is belangrijk
Basiszorg, ook wel eerstelijnszorg, is zorg waar personen zonder een verwijzing naartoe kunnen, zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, diëtist, verloskundige of psycholoog. Een zorgverlener uit de basiszorg kan, als dit nodig is, iemand doorverwijzen naar de specialistische zorg, ook wel tweedelijnszorg, zoals specialisten in het ziekenhuis. Een sterke eerstelijnszorg zorgt voor minder ziekenhuisopnames voor chronische aandoeningen. Continuïteit in de relatie met de huisarts en toegankelijkheid tot basiszorg zijn hierin belangrijk (RIVM, 2016).

Een sterke basiszorg is belangrijk

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie ‘Kinderen’, 'Volwassenen' en 'Ouderen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.

Lees verder over Eerstelijns medische zorg:

Eerdere berichten

20182015

Gerelateerd

Geen gerelateerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?