Naar de inhoud

Asielopvang

Samenvatting

Kinderen

 • Bijna een derde van de asielzoekers is minderjarig
 • Psychische problematiek onder kinderen in een AZC hoog
 • Leeftijd verschilt sterk naar land van herkomst
 • Ook asielkinderen hebben recht op onderwijs, zorg en begeleiding
 • Aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) neemt na forse stijging af
 • In Utrecht 39 plekken voor amv’s
 • Vooral onder amv’s is de psychische nood hoog
 • 60% amv’s heeft psychische hulp nodig, maar grootste deel ontvangt deze niet

Volwassenen

 • Instroom nieuwe asielzoekers in Nederland neemt na forse stijging af
 • Aantal nareizigers daalt ook
 • Ruim 10.000 personen in Nederland in asielprocedure
 • 1.000 opvangplaatsen voor asielzoekers in Utrecht
 • Asielzoekers ervaren meer stress en psychische problemen dan Utrechters
 • Nauwelijks sprake van tropische ziekten
 • Meer asielzoekers met ernstige aandoeningen in Utrecht
 • Bepaalde gezondheidsproblemen komen onder asielzoekers vaker voor
 • Verschillende lichamelijke problemen bij verschillende groepen asielzoekers
 • Lichamelijke gezondheid Syriërs vergelijkbaar met gemiddelde Utrechter

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over volwassenen

Open data