Naar de inhoud

Armoede en rondkomen

Samenvatting

Kinderen

 • Minder kinderen groeien op in een gezin met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens
 • Kinderen met een migratieachtergrond groeien vaker op in een huishouden met een laag inkomen
 • Gezinnen met kinderen kennen de grootste tekorten
 • Diverse effecten van armoede op de gezondheid van de kinderen
 • Gezondheidsproblemen door de beperkte financiën
 • Twee derde van de kinderen ervaart stress
 • 20% van de kinderen in armoede ervaart te weinig aandacht van hun ouders

Jongeren

 • 4% van de Utrechtse jongeren ervaart moeite met rondkomen in het gezin
 • Jongeren uit Overvecht en Noordwest ervaren vaker moeite met rondkomen in het gezin
 • Jongeren die moeite met rondkomen in het gezin ervaren, voelen zich vaker gestrest
 • Jongeren die moeite met rondkomen in het gezin ervaren, hebben vaker een ongunstige gezondheid
 • 16% van de jongeren maakt problemen met werk of werkloosheid van ouders mee
 • Jongeren uit Noordwest en Overvecht maken vaker problemen met werk of werkloosheid van ouder(s) mee

Volwassenen die moeite hebben met rondkomen

 • In Utrecht heeft 17% van de volwassenen moeite met rondkomen
 • Verschillende groepen, zoals Utrechters zonder hbo/wo opleiding, hebben vaker moeite met rondkomen
 • In de wijken Overvecht en Zuidwest wonen relatief veel mensen die moeite hebben met rondkomen

Volwassenen: relatie armoede en rondkomen met gezondheid

 • Volwassenen die moeite hebben met rondkomen hebben veel vaker gezondheidsproblemen
 • Volwassenen die moeite hebben met rondkomen hebben minder vaak een gezonde leefstijl
 • Groep met laag inkomen, maar weinig moeite met rondkomen is relatief gezond
 • Mensen met woonschuld hebben het vaakst gezondheidsproblemen

Volwassenen met schulden

 • Steeds meer Utrechters zonder schulden
 • Percentage volwassenen met problematische schulden blijft gelijk
 • Utrechters met alleen basisonderwijs hebben vaker dan gemiddeld problematische schulden
 • In de wijk Overvecht is het percentage inwoners met problematische schulden het hoogst
 • Van de mensen in de nachtopvang heeft de helft schulden

Volwassenen die leven onder de Utrechtse armoedegrens

 • Minder huishoudens leven van een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens
 • Alleen in Leidsche Rijn nam het aantal huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens toe
 • Meer huishoudens leven minimaal vier jaar met een inkomen onder de armoedegrens

Ouderen

 • 6% van de Utrechtse ouderen kan (zeer) slecht leven van hun inkomen
 • 8% van de ouderen moet schulden maken of spaargeld gebruiken om rond te komen
 • 30% van de ouderen heeft een laag inkomen
 • In Utrecht zijn er meer 65-plussers met een aanvullende uitkering dan landelijk 

Wat houdt het in?

Kinderen

Jongeren

Volwassenen die moeite hebben met rondkomen

Volwassenen: relatie armoede en rondkomen met gezondheid

Volwassenen met schulden

Volwassenen die leven van een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens

Ouderen

Open data