Naar de inhoud

Armoede en rondkomen

Armoede en gezondheid beïnvloeden elkaar
Armoede en gezondheid beïnvloeden elkaar op verschillende manieren. Sommige mensen kunnen door gezondheidsproblemen minder werken, waardoor ze leven van een laag inkomen of van een uitkering. Tegelijkertijd kunnen financiële problemen zoals schulden of moeite hebben met rondkomen tot psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen leiden. Het kan stress, slapeloosheid of depressies veroorzaken.

Wat verstaan we onder armoede?
In de Utrechtse armoedeaanpak is armoede gedefinieerd als het hebben van een laag inkomen. Armoede is breder dan dat en gaat ook over te weinig te besteden hebben om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Of over de kinderen niet kunnen bieden wat ze nodig hebben. Het hebben van een laag inkomen is een objectieve maat en wordt daarom gebruikt.

Onze definitie van een laag inkomen
Huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) noemen we huishoudens met een laag inkomen. Binnen deze groep kijken we naar huishoudinkomens tot 101% van het WSM, dit komt overeen met bijstandsniveau.

Wat is het wettelijk sociaal minimum?
Het wettelijk sociaal minimum (WSM) is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Hoe hoog dit bedrag is, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vast. Afhankelijk van leeftijd en leefsituatie (bijvoorbeeld of iemand samenwoont), is het WSM lager of hoger.

Armoede gaat vaak van de ene generatie over op de volgende

Door meerdere factoren gaat armoede vaak van de ene generatie over op de volgende. Ouders dragen hun manier van omgaan met geldzaken (ook onbewust) aan hun kinderen over. Daarnaast gelden in armere stadswijken of families soms andere normen en waarden: doorleren of werken wordt niet gestimuleerd. Dat helpt niet om de armoede te ontgroeien.Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Kinderen' ‘Volwassenen’ en ‘Ouderen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Armoede en rondkomen:

Kan deze website beter?