Naar de inhoud

Armoede en rondkomen

Samenvatting

Kinderen

 • 9.500 Utrechtse kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen
 • Steeds meer kinderen groeien op in een huishouden met een langdurig inkomen rond bijstandsniveau
 • Gezinnen met kinderen kennen de grootste tekorten
 • Diverse effecten van armoede op de gezondheid van de kinderen
 • Twee derde van de kinderen ervaart stress
 • 20% van de kinderen in armoede ervaart te weinig aandacht van hun ouders

Volwassenen

 • Percentage huishoudens met een laag inkomen stabiel gebleven
 • Meer huishoudens 4 jaar of langer met een inkomen rond bijstandsniveau
 • Minder huishoudens met een laag inkomen dan in de drie andere grote steden
 • 6% van de Utrechtse volwassenen kan (zeer) slecht leven van hun inkomen
 • Utrechters met een niet-westerse achtergrond, eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens kunnen vaker slecht leven van hun inkomen
 • 7% van de Utrechtse volwassenen heeft problematische schulden
 • Mensen die slecht kunnen leven van hun inkomen en mensen met schulden doen minder mee
 • Van de bezoekers van de nachtopvang heeft meer dan de helft schulden
 • Bijna een kwart van de Utrechters heeft moeite met rondkomen
 • Volwassenen die moeite hebben met rondkomen hebben veel vaker gezondheidsproblemen
 • Meer psychische klachten bij ouders die moeite hebben met rondkomen

Ouderen

 • 6% van de Utrechtse ouderen kan (zeer) slecht leven van hun inkomen
 • 8% van de ouderen moet schulden maken of spaargeld gebruiken om rond te komen
 • 30% van de ouderen heeft een laag inkomen
 • In Utrecht zijn er meer 65-plussers met een aanvullende uitkering dan landelijk 

Wat houdt het in?

Kinderen

Volwassenen

Ouderen

Open data