Naar de inhoud

Armoede en rondkomen

Samenvatting

Kinderen

 • 12% van de kinderen groeit op in een gezin met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens
 • Ruim de helft van de kinderen in een huishouden met een inkomen tot 125% WSM moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau
 • Kinderen in een huishouden met een laag inkomen wonen vaker in Overvecht, Zuidwest, Noordwest en Zuid
 • Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien vaker op in huishouden met een laag inkomen
 • Twee derde van de kinderen in gezinnen met weinig geld ervaart stress
 • 20% van de kinderen in armoede ervaart te weinig aandacht van hun ouders

Jongeren

 • 13% van de jongeren woont in een huishouden met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens
 • 4% van de Utrechtse jongeren ervaart moeite met rondkomen in het gezin
 • Jongeren die moeite met rondkomen in het gezin ervaren, voelen zich vaker gestrest
 • Jongeren die moeite met rondkomen in het gezin ervaren, hebben vaker een ongunstige gezondheid
 • 16% van de jongeren maakt problemen met werk of werkloosheid van ouders mee
 • Jongeren uit Noordwest en Overvecht maken vaker problemen met werk of werkloosheid van ouder(s) mee

Jongvolwassenen

 • De helft van de jongvolwassenen met een havo- of hbo-opleiding maakt zich vaak zorgen over geld
 • Een op de vijf jongvolwassenen voelt zich vaak gestrest door financiën
 • 27% van de jongvolwassenen heeft vaak te weinig geld
 • Een kwart van de jongvolwassenen ervaart weinig controle over geldzaken
 • 14% van de mbo-studenten in Utrecht heeft geldzorgen

Volwassenen die moeite hebben met rondkomen

 • 17% van de volwassenen geeft aan moeite met rondkomen te hebben
 • Bijna een op de vijf Utrechters ervaart een verslechtering in hun financiële situatie door de coronacrisis
 • Utrechters met een hbo- of wo-opleiding hebben minder vaak moeite met rondkomen
 • Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker moeite met rondkomen
 • Moeite met rondkomen is hoger bij eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudensIn de wijk Overvecht wonen relatief veel mensen die moeite hebben met rondkomen

Volwassenen: relatie armoede en rondkomen met gezondheid

 • Volwassenen die moeite hebben met rondkomen hebben veel vaker gezondheidsproblemen
 • Volwassenen die moeite hebben met rondkomen hebben minder vaak een gezonde leefstijl
 • Groep met laag inkomen, maar weinig moeite met rondkomen is relatief gezond
 • Mensen met woonschuld hebben het vaakst gezondheidsproblemen

Volwassenen met schulden

 • Lichte daling in het aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden
 • In de wijk Overvecht is het percentage inwoners met geregistreerde problematische schulden het hoogst
 • Steeds meer Utrechters zonder schulden
 • Het percentage volwassenen dat aangeeft problematische schulden te hebben blijft gelijk
 • Van de mensen in de nachtopvang heeft de helft schulden

Volwassenen die leven onder de Utrechtse armoedegrens

 • 23.300 huishoudens leefden van een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens in 2019
 • Het aantal huishoudens dat langdurig leeft van een inkomen op bijstandsniveau neemt toe
 • 32% van de huishoudens in Overvecht leeft van een laag inkomen
 • Paren met oudere kinderen die van een laag inkomen rondkomen hebben het moeilijk
 • Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond leven vaker dan gemiddeld van een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens

Ouderen die moeite hebben met rondkomen

 • 11% van de Utrechtse ouderen heeft moeite met rondkomen
 • De meeste 65-plussers ervaren geen verandering in hun financiële situatie door de coronacrisis
 • 65-plussers met een lager opleidingsniveau hebben vaker moeite met rondkomen
 • Drie op de tien ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben moeite met rondkomen
 • 4% van de Utrechtse ouderen heeft problematische schulden
 • Een kwart van de ouderen heeft een laag inkomen

Ouderen: relatie armoede en rondkomen met gezondheid

 • Ouderen die moeite hebben met rondkomen hebben vaker gezondheidsproblemen
 • Ouderen die moeilijk kunnen rondkomen hebben vaker een minder gezonde leefstijl en leefomgeving
 • De leefstijl van ouderen die moeite hebben met rondkomen is minder gezond vergeleken met Utrechters die geen moeite hebben met rondkomen

Wat houdt het in?

Kinderen

Jongeren

Jongvolwassenen

Volwassenen die moeite hebben met rondkomen

Volwassenen: relatie armoede en rondkomen met gezondheid

Volwassenen met schulden

Volwassenen die leven van een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens

Ouderen die moeite hebben met rondkomen

Ouderen: relatie armoede en rondkomen met gezondheid

Open data