Naar de inhoud

Alcohol

Samenvatting

Alcoholgebruik heeft effect op gezondheid

Kinderen

 • 87% van de kinderen mag van hun ouders geen alcohol drinken
 • 20% van de Utrechtse kinderen heeft al eens alcohol gedronken
 • Kinderen met een hoge gezinswelvaart hebben vaker ervaring met alcohol
 • Kinderen uit Noordoost, Oost en Vleuten-De Meern hebben vaker al eens gedronken

Jongeren

 • Jongeren zonder migratieachtergrond hebben vaker alcohol gedronken in de laatste vier weken
 • Bijna de helft van de jongeren uit klas vier die alcohol drinken, drinkt veel
 • Het aantal alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames van jongeren daalt
 • Merendeel van de opgenomen jongeren is tussen de 14 en 17 jaar
 • 89% van de jongeren bezocht na ontslag de poli
 • De helft van de jongeren zonder migratieachtergrond uit klas vier heeft geen duidelijk alcoholverbod
 • Jongeren drinken vooral thuis of bij anderen thuis
 • 40% van de jongeren uit Binnenstad heeft in de laatste vier weken alcohol gedronken

Volwassenen

 • Utrechtse volwassenen drinken steeds minder vaak overmatig
 • Een op de drie Utrechtse volwassenen drinkt niet of maximaal één glas per dag
 • Utrechters met thuiswonende kinderen drinken vaker overmatig
 • Drinkpatroon van oudere en jongere Utrechters verschilt
 • Een op de tien Utrechters uit de wijken Noordoost, Oost en Binnenstad drinkt overmatig alcohol

Ouderen

 • Bijna de helft van de 65-plussers drinkt geen of maximaal een glas alcohol per dag
 • Een op de negen Utrechtse 65-plussers is een overmatige drinker
 • Ouderen zonder migratieachtergrond zijn vaker zware drinkers

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data