Naar de inhoud

Jeugdgezondheidszorg Utrecht

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht heeft jaarlijks ongeveer 78.000 contacten met kinderen en hun ouders of verzorgers. Vanaf het eerste huisbezoek vlak na de geboorte volgt de JGZ kinderen tot zij 18 jaar zijn. In de contacten beoordeelt de JGZ of kinderen en jeugdigen zich gezond en veilig (kunnen) ontwikkelen, geeft advies en beantwoordt vragen.

Bij verschillende contacten vraagt de JGZ ouders en/of leerlingen om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden op de vragenlijst gebruikt de JGZ ter voorbereiding op en tijdens het consult. Bevindingen tijdens de consulten registreert de JGZ in het digitale kinddossier.

Om uitspraken te kunnen doen over de gezondheid van de gehele jeugd in Utrecht wordt er op basis van het totaal aan antwoorden op de vragenlijsten en de geregistreerde bevindingen epidemiologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden anoniem en niet-herleidbaar tot individuen gerapporteerd.