Naar de inhoud

Gezondheidsmonitor

Volksgezondheid bouwt aan een gezonde toekomst voor haar inwoners en heeft hiervoor behoefte aan goede informatie over de gezondheid en het welzijn van de Utrechter. Dit doen we onder andere met de Gezondheidsmonitor (GM). Door Utrechters zelf te bevragen krijgt Volksgezondheid inzicht in hun gezondheidssituatie en welzijn. De GM is een tweejaarlijks vragenlijstonderzoek onder de volwassen bevolking van Utrecht. In de vragenlijst komen onderwerpen aan bod als:
•    gezondheid
•    leefstijl
•    psychosociaal welbevinden
•    sociale contacten
•    woonomgeving

Om te kijken naar ontwikkelingen vergelijken we voor een aantal onderwerpen de resultaten met resultaten van voorgaande Gezondheidsmonitoren. Daarnaast is het ook mogelijk om Utrecht te vergelijken met regio en landelijke cijfers en met steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
 
Ruim 21.000 willekeurig gekozen Utrechters ontvangen eind september 2020 een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. Als u hierover een brief krijgt, dan is het belangrijk dat u meedoet. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter de hele stad vertegenwoordigd is. Met de uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor kijken we wat er nodig is om de gezondheid en leefomgeving van inwoners te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/gezondheidsmonitor.