Naar de inhoud

Jeugdmonitor Utrecht

De Jeugdmonitor Utrecht geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van basisscholieren uit groep zeven en acht. Leerlingen hebben in oktober en november 2021 klassikaal, individueel een (digitale) vragenlijst ingevuld. In het voorjaar van 2022 publiceert de gemeente Utrecht de resultaten van dit onderzoek op deze website. Deze zijn zowel op gemeenteniveau als op wijkniveau beschikbaar.

Waarom dit onderzoek?

De gemeente gebruikt de resultaten van dit onderzoek om te bepalen op welke onderwerpen inzet nodig is en blijft. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams.

Welke vragen staan er in de vragenlijst?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
  • gezondheidsbeleving (zoals ervaren gezondheid, lichamelijke klachten, geluk)
  • school (zoals schoolbeleving, (cyber)pesten)
  • leefgewoonten (zoals voeding, beweging, roken)
  • vrije tijd (zoals sociale mediagebruik, gamen, buiten spelen)
  • achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling).

Meer weten?

Hebt u vragen over de Jeugdmonitor Utrecht? Neem contact met ons op door middel van het contactformulier.